Europa

Legemidlet, som vil gå av Lagevrio i Storbritannia, er det første orale antivirale legemidlet for behandling av covid-19 hos voksne.