Vitenskap

Digital Giza-prosjektet kombinerer forskning og bildebehandling for å gi et portrett for akademikere - og lenestolutforskere.

Vi bør alle reflektere over hva hans korte og modige liv har å fortelle oss.

Forskning gir dypere innsikt i biologien til hvalhaier, jordens største fisk, samt viktige implikasjoner for bevaring av skapningene.